Общото събрание на Градус одобри дивидента от 0,02 лева

Компанията ще изкупи обратно до 3% от акциите си до 5 години след вписване на решението на акционерите в Търговския регистър

Общото събрание на Градус одобри дивидента от 0,02 лева

Снимка: Градус АД

Коментари